Jamstveni rok

Reklamacije se uvažavaju u rokovima koji su određeni u opisu proizvoda.

Uz predočenje originalnog računa i uz pismeno obrazloženje uzroka reklamacije proizvoda, te ako je moguće priložiti dokaz neispravnosti (stranica ispisa gdje se vidi neispravnost).

Roba mora biti vraćena u originalnoj ambalaži s kompletnim priborom i dokumentacijom. Jamstveni rok počinje teći sa danom isporuke. Kupac može ostvariti pravo na jamstvo ukoliko se pridržavao priloženih naputaka o uporabi proizvoda.

Kupac može svoje prigovore u svezi robe ili usluge podnjeti pismenim putem sukladno čl. 8. Zakona o zaštiti potrošača, na e-mail adresu info@toner-outlet.eu ili faks:01/410-2783.

Prodavatelj će na pismeni prigovor odgovoriti najkasnije u roku 15 dana od zaprimanja i to pismenim putem na adresu kupca ili na e-mail kupca.

Košarica proizvoda

close