Pravila nagradnog natječaja “GIVEAWAJ MJESEC”

Pravila nagradnog natječaja "GIVEAWAJ MJESEC"

Članak 1.: Organizator nagradnoga kviza

Nagradni natječaj „GIVEAWAY MJESEC!“ raspisuje Argoteh j.d.o.o. Bože Huzanića 81, Dugo Selo OIB: 28739006731  (u daljnjem tekstu: Organizator).

Članak 2.: Trajanje i svrha nagradnoga kviza

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Facebook stranice Organizatora od 1.6.2022. do 30.6.2022. u 10:00 na službenoj Facebook i Instagram stranici „TONER-OUTLET.eu“

Članak 3.: Fond nagrada koji utvrđuje organizator

Organizator dodjeljuje tri nagrade kroz cijeli period trajanja koji uključuje 1 Bluetooth zvučnik, 1 selfie stalak za mobitel i 1 masku za mobitel u ukupnoj vrijednosti od 400,00 HRK. Organizator će nagraditi jednog sudionika sa po jednom nagradom unutar perioda koji je zadan niže.

Članak 4.: Način sudjelovanja i proglašenje pobjednika

U nagradnom kvizu mogu sudjelovati sve punoljetne osobe koje prihvaćaju ova pravila te uvjete sudjelovanja.

Sudionici sudjeluju komentiranjem objava u tri nastavka koje će biti objavljene kako slijedi:

  1. objava – 2. lipnja 2022. TRAJE DO: 9. lipnja PROGLAŠENJE: 10. lipnja 2022.
  2. objava – 11. lipnja 2022. TRAJE DO: 18. lipnja PROGLAŠENJE: 19. lipnja 2022.
  3. objava – 20. lipnja 2022. TRAJE DO: 27. lipnja PROGLAŠENJE lipnja 2022.

Kao zadatak i jedini uvjet nagradnog natječaja je kreativna poruka. Broj komentara po sudioniku nije ograničen. Organizator će izabrati jedan najkreativniji komentar od svih postavljenih komentara na Facebooku i Instagramu. Dobitnici će biti odabrani od strane žirija u sastavu Dalibor Murat, Tomislav Šipuljak i Vanessa Mikulčić. Dobitnici će biti objavljeni na službenoj Facebook i Instagram stranici Organizatora neposredno nakon odabira od strane žirija.

Sudionici ovoga nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drugačije nagrade od onih koje su navedene ovim pravilima od strane Organizatora niti se nagrada može zamijeniti za novac. Prijavom na nagradni natječaj sudionici potvrđuju da su upoznati s pravilima te da ista prihvaćaju u cijelosti.

Članak 5.: Preuzimanje nagrade

Dobitnici nagradnog natječaja svoju nagradu će preuzeti na adresi Organizatora. O načinu preuzimanja nagrada dobitnici će biti obaviješteni od strane Organizatora nakon javljanja u inbox Facebook i Instagram stranice Organizatora.

Dobitnik nagradu može realizirati uz osobnu iskaznicu – nagrada nije prenosiva.

Članak 6.: Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnom natječaju sudjelovanjem prihvaćaju pravila nagradnog natječaja i daju dozvolu Organizatoru za obradu podataka (ime i prezime) koja će omogućiti transparentno proglašenje pobjednika. Organizator će obrađivati podatke do okončanja nagradnog kviza i marketinških aktivnosti vezanih uz provođenje samoga nagradnog kviza.

Organizator će poduzeti sve potrebne mjere koje će osigurati da se osobni podatci sudionika u nagradnom kvizu obrade i koriste na siguran način u skladu s GDPR uredbom.

Članak 7.: Ova objava nije sponzorirana od strane Facebooka

Ovaj nagradni natječaj ni na koji način nije povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče niti sponzorira. Svoje podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog nagradnog kviza dajete Organizatoru, a ne Facebooku . Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici nagradnog natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj web i Facebook stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Organizator ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od strane bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj web i Facebook stranici (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici nagradnog kviza daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Članak 8.: Dostupnost pravila nagradnog kviza

Pravila su objavljena na linku koji je objavljen na objavi Nagradnog natječaja te su dostupna svim sudionicima tijekom trajanja nagradnog kviza.

Za sve eventualne sporove nastale tijekom trajanja nagradnog natječaja koje nije moguće riješiti sporazumno nadležan je sud u Zagrebu.

Pravila nagradnog kviza vrijede od1.6.2022. do 30.6.2022. u 10:00 sati.

Organizator natječaja: Argoteh j.d.o.o.

Košarica proizvoda

close